Tuesday, October 13, 2015

#SPM2015 - SEJARAH KERTAS 3 - SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN (2)

Tajuk 10.2 : GERAKAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA.

Tema / Tajuk : 10.2 Bab 2 Tingkatan 5

Soalan:

Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua telah membantu mempercepatkan usaha mencapai kemerdekaan negara.  Jelaskan usaha yang boleh anda lakukan bagi menyemai semangat nasionalisme dikalangan rakyat dan  mengekalkan kemerdekaan negara kita.

Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Pengenalan

Memahami latar belakang gerakan nasionalisme Perang Dunia kedua

1. Pengenalan
Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua.

5 markah

Isi dan Huraian


Memahami faktorfaktor pemangkin nasionalisme

2. Memahami faktor-faktor pemangkin nasionalisme.
Terangkan faktor-faktor pemangkin nasionalisme.
i.               Sistem Pendidikan  (10m )
ii.             Dasar British   (10m )
iii.           Pendudukan Jepun  (10m ) iv.         


30 markah

Menganalisis perkembangan  gerakan nasionalisme di Tanah Melayu

3. Perkembangan gerakan nasionalisme terhadap kesedaran semangat nasionalisme penduduk di Tanah Melayu.
Terangkan peranan Gerakan Islah terhadap kesedaran nasionalisme penduduk di Tanah Melayu. 15 markah


Mengaplikasi faktor-faktor pemangkin nasionalisme terhadap perpaduan negara

4. Langkah-langkah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai perpaduan yang kukuh dalam menyatukan masyarakat yang berbilang kaum.
Bagaimanakah cara untuk memupuk semangat patriotisme kepada  rakyat Malaysia?


15 markah

Menilai peranan kerajaan Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara kita?

5. Peranan kerajaan Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara kita.
Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan peranan kerajaan Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara kita?


10 markah

Mencipta / menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran di abad ke 21 bagi menjamin
kemakmuran negara

6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran pada abad ke 21.
i.               Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha menyemai semangat nasionalisme dikalangan remaja. (5m)
ii.             Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. (5m)
10 markah

Menghayati nilainilai murni / iktibar/ patriotisme amalan semangat perpaduan antara kaum di negara kita.

7. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar/ patriotisme amalan semangat perpaduan antara kaum di negara kita.
Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperolehi daripada semangat perpaduan antara kaum di negara kita.
10 markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

8. Rumusan
 Pengetahuan yang diperoleh
 Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
 Harapan untuk masa depan bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian.5 markah


Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Bab 2

Soalan:
Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua telah membantu mempercepatkan usaha mencapai kemerdekaan negara.  Jelaskan usaha yang boleh anda lakukan bagi menyemai semangat nasionalisme dan  mengekalkan kemerdekaan negara kita.

Soalan
Isi dan Huraian
Markah

1

Pengenalan
perang

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 


Jelaskan secara ringkas tentang  Gerakan nasionalisme sehingga  dunia kedua
British berjaya menjajah Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak
Semangat penduduk tempatan 
Menentang penjajahan
Membaiki diri  dalam bidang pendidikan
Membaiki diri dalam bidang ekonomi
Melalui persatuan negeri
Melalui badan sosial yang ditubuhkan
5

2

Terangkan faktor-faktor pemangkin nasionalisme.

F1  
Sistem pendidikan Inggeris


F2  
Sekolah vernakular Melayu


F3  
Diperkenalkan pada akhir abad ke-19


F4  
Melahirkan golongan intelektual Melayu


F5  
F6  
F7  
F8  
F9  
F10
F11 
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19

F20

Mampu berfikir tentang kemajuan bangsa
Sumbangan tenaga
Sumbangan fikiran
Menyedarkan bangsa Melayu
Menggunakan idea baru
 Memajukan diri
Menolak penjajahan British
 Menggalakan sesiapa sahaja datang 
Melabur
Berniaga
Berdagang
Bekerja
Menetap di Tanah Melayu
Ramai orang asing menetap di Tanah Melayu
Kemasukan orang asing  meningkatkan jumlah imigran di Tanah Melayu
Menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan
30F21
Mereka menguasai ekonomi Tanah Melayu


F22
Perlombongan bijih timah


F23
Perladangan getah


F24
Perniagaan


F25
Orang Melayu kekal sebagai petani


F26
British membuka bandar sebagai pusat pentadbiran


F27
Orang Melayu tinggal di kampung-kampung


F28
Kemajuan prasarana 


F29
Contoh elektrik/ perkhidmatan pos/telefon/sekolah dan hospital 


F30
Meningkatkan taraf hidup di bandar


F31
Wujud jurang taraf hidup


F32
Luar bandar dan imigran


F33
Jepun membawa konsep Kawasan Kesemakmuran Asia


F34
Menekankan kebebasan negara-negara Asia


F35
 Meningkatkan persaudaraan dalam kalangan negara


F36
Jepun menggalakkan orang tempatan bekerjasama dennganya


F37
Berjanji memberi kemerdekaan


F38
Kesengsaraan hidup


F39
Kekurangan makanan /ubat-ubatan


F40
Kekejaman pentadbiran Jepun


F41
Sebilangan penduduk Tanah Melayu membenci  penjajahan


F42
Sama ada Kuasa Barat atau Timur


F43
Semua penjajah tetap zalim


F44
Menekan kehidupan orang tempatan


F45
Malayan Union diperkenalkan oleh British


F46
Tentangan orang Melayu jelas


F47

 Tidak mahu dijajah oleh sesiapa lagi


3

Teran pendu

F1  

F2 
F3  
F4  
F5  
F6  
F7  
F8  
F9  
F10 
F11

gkan peranan Gerakan Islah terhadap kesedaran nasionalisme
duk di Tanah Melayu.
Gerakan Islah berusaha mendorong masyarakat melayu   membetulkan  pandangan mereka terhadap islam
 Dikenali sebagai kaum muda
Dipimpin oleh Syed Tahir Jalaluddin
Syed Syeikh Al-Hadi
Dr Burhanuddin Al- Hilmi
Akhbar dan majalah kaum muda ialah Al- Imam
Neracha
Idaran Zaman
Pengasuh
Memajukan ekonomi /pendidikan /politik orang Melayu
Menyemai sikap mengkritik penjajah
15F12 
mengkritik raja dan pembesar


F13 
Bergerak hanya di negeri-negeri Selat sahaja


F14 
Undang-undang di Negeri-negeri Melayu menghalang pengaruh


F15 

Undang-undang tidak membenarkan sebarang kegiatan tanpa kebenaran sultan


F16 

Undang-undang tidak membenarkan risalah dan buku-buku kaum muda di bawa masuk ke negeri-negeri Melayu


F17  
Menubuhkan madrasah


F18 
Sistem pendidikan Islam merangkumi dunia dan akhirat


F19 
Seperti Fardu Ain, Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris


F20  

Memberi peluang kepada golongan wanita untuk mendapatkan pendidikan


F21 

Ditentang oleh kaum Tua


4

Bagai
manakah cara untuk memupuk semangat nasionalismedikala

F1  
F2  
F3  
F4  
F5  
   
F6  
F7  
F8  
F9  
F10 
F11
F12
F13 
F14 
F15 
F16 
F17 


ngan rakyat Malaysia?
mengadakan rumah terbuka semasa perayaan mengadakan asrama 1 Malaysia
menghayati dan mengamalkan Rukun Negara memberi bantuan Baucer Buku 1 Malaysia kepada pelajar bantuan perumahan 1 Malaysia kepada rakyat yang kurang  berkemampuan
mengadakan gotong-royong komuniti 1 Malaysia
melibatkan semua kaum dalam setiap aktiviti yang dianjurkan Rumah Terbuka perayaan 1 Malaysia memberikan Lesen Teksi Persendirian 1 Malaysia  memberikan Baucer RM5000 untuk pembelian teksi baharu.
 memberi bantuan awal Persekolahan 1 Malaysia  menu 1 Malaysia memberikan Komputer 1 Malaysia
Kedai Rakyat 1 Malaysia
Koop 1 Malaysia
Klinik 1 Malaysia
Tuisyen Rakyat 1 Malaysia
( Mana-mana jawapan yang munasabah)


15

5

Peran
an kerajaan Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaanNegara?

   F1        Menguatkuasakan undang-undan
   F2        Mengawal sempadan Negara daripada dicerobohi musuh
10


F3  
Memodenkan angkatan tentera 


F4  
Memodenkan peralatan angkatan tentera


F5  
Meningkatkan ekonomi Negara


F6  
Membanyakkan kemudahan dan prasarana awam


F7  
Meningkatkan pendidikan


F8  
Mengukuhkan perpaduan rakyat


F9  
Menghalang kemasukan pendatang asing secara haram


F10 

Mengawal pintu masuk Negara
( Mana-mana jawapan munasabah)


6

Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam usaha menyemai semangat nasionalisme dikalangan remaja.

   F1        Budaya negatif


F2  
F3  

F4  
F5  


Nyatak

F1  
F2  
F3  
F4  
F5  


Buta sejarah, mengambil ringan tentang jasa tokoh-tokoh silam Terpengaruh dengan dakyah –dakyah pihak yang memecahbelahkan perpaduan kaum
Pendedahan secara langsung kepada budaya barat
Kurangnya penguasaan ilmu dalam kalangan remaja ( Mana-mana jawapan yang munasabah ) an langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut
Menghindari budaya negatif
Memperkasakan perpaduan bangsa
Mengamalkan budaya bangsa
Menguasai segala bidang ilmu pengetahuan dan kemahiran
Memelihara jati diri
( Mana-mana jawapan yang munasabah )
10

7

Nyatakan nilai-nilai murni dan ikhtibar yang diperolehi daripada semangat perpaduan antara kaum di negara kita.

   F1        Kedaulatan negara tanggung jawab rakyat


F2   
Sanggup berkorban untuk negara


F3   
Berani menentang musuh negara


F4   
F5  
F6   
F7   
F8   
F9   
F10 


Perpaduan penting dalam perjuangan
Pemimpin perlu berwibawa
Ilmu tunjang kekuatan negara
Tabah dalam perjuangan
Teknologi penting untuk keselamatan negara
Rancangan negara mestilah strategik
Pertahanan negara perlu kukuh
( Mana-mana jawapan yang munasabah )
10

8

Rumu
F1

san

Akhbar, majalah novel menjadi alat penyebaran idea semangat kebangsaan


F2  
Sistem pendidikan telah membangkitkan semangat nasionalismeF3  


F4  

F5  


dalam kalangan masyarakat tempatan
Kemunculan persatuan negeri serta badan sosial dan sastera  menyebabkan semangat nasionalisme lebih teratur dan mempunyai objektif yang jelas
Semua kegiatan nasionalisme berfokus pada matlamat orang melayu ingin merdeka
Semangat nationalisme harus dipunyai oleh generasi hari ini. ( Mana-mana jawapan yang munasabah.)
5


No comments: