Tuesday, October 13, 2015

#SPM2015 - SEJARAH KERTAS 3 - SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN (1)


Tajuk   10.3     : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia  Kedua

(Merujuk tema 10 : Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 1)   

Soalan :  Jelaskan kemunculan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara dan kaitannya dalam meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda hari ini.
Peringatan:
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Pengenalan

Memahami maksud nasionalisme Barat  di Asia
Tenggara


1. Pengenalan

Jelaskan maksud nasionalisme? 


5
Markah


Isi 
dan 
Huraian

Menjelaskan faktor-faktor  nasionalisme Barat di Asia
Tenggara

2. Faktor-faktor kemunculan nasionalisme masih mempunyai persamaan.

Nyatakan faktor-faktor yang mencetuskan gerakan nasionalisme tersebut?
30 
Markah


Menganalisis tahap  nasionalisme Barat di Asia
Tenggara


3. Perkembangan nasionalisme di Asia tenggara.

Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada umumnya dibahagikan kepada dua tahap.
Nyatakan tahap nasionalisme di Indonesia dan Filipina

  


15
 Markah
Mengaplikasi matlamat konsep 1 Malaysia

4. Langkah ke arah melahirkan konsep 1 Malaysia.

Sebagai warganegara yang cintakan bangsa dan negara bagaimanakah kita boleh melahirkan semangat kekitaan dalam kalangan rakyat Malaysia?15 
Markah


Menilai sejauh mana kejayaan negara melalui semangat kekitaan

5. Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil semangat kekitaan.

Buktikan kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia hasil daripada semangat kekitaan tersebut.10 
Markah

Menjana idea dalam usaha negara Malaysia  mengekalkan kedaulatan negara.

6. Cabaran dan langkah dalam menjayakan konsep  1Malaysia

i.               Jelaskan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha memupuk semangat kekitaan.(5 markah)
ii.             Cadangkan langkah-langkah untuk memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia.  (5 markah)
10 
MarkahMenghayati
nilai-nilai murni/ ikthibar dan semangat patriotisme ke   arah merealisasikan konsep 1 Malaysia.


7. Nilai-nilai murni dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara.

Sebagai seorang warganegara Malaysia bagaimanakah anda menunjukkan semangat cinta kepada bangsa dan negara?


10 
MarkahKesimpulanMerumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

8.  Rumusan

 Pengetahuan yang diperoleh
 Ikhtibar kepada diri, bangsa dan negara
 Harapan untuk masa depan Malaysia yang cemerlang.Markah
Peraturan Pemarkahan
Soalan:           Jelaskan kemunculan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara dan kaitannya dalam    menanam semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda pada hari ini.
Soalan
Isi dan Huraian
Markah

1.  

Maksud  Nasionalisme

F1      Perasaan cinta akan bangsa dan negara
F2      Gerakan membebaskan tanah air
F3      Tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik sahaja
F4      Pembebasan daripada cengkaman ekonomi
F5      Pembebasan daripada cengkaman kebudayaan asing  
  


Markah

2.  


Faktor yang mencetuskan gerakan nasionalisme di AT

F1          Sistem pendidikan 
F2   
F3   
F4   
F5   
F6   
F7   
F8   
F9   
F10 
       
F11 
        
F12  
F13  
F14  
F15  
        
F16  
F17  
F18  
F19  
F20  
F21  

F22   
Penjajah mengamalkan pilih kasih
Menyediakan kemudahan pendidikan 
Mengutamakan sekolah bahasa pengantar penjajah
Memberi pendidikan rendah sahaja
Terhad kepada golongan elit dan pendudukan  bandar
Di Indonesia anak priyayi diberi pendidikan tersendiri
Diasingkan daripada anak orang kebanyakan
Sikap pilih kasih Belanda bertujuan memecah perpaduan rakyat
Pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh mengancam sekolah 
Buddha di Burma
Di Tanah Melayu lepasan sekolah vernakular sukar mendapat  pekerjaan berbanding sekolah Inggeris
Kemunculan golongan Intelektual
Golongan yang melanjutkan pelajaran di Barat dan Asia Barat
Mereka didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam
Pengalaman di luar negara menyedarkan penjajah tidak mentadbir  tanah jajahan seperti mentadbir negara mereka
Memimpin gerakan nasionalisme setelah kembali ke tanah air
Peringkat awal menuntut peningkatan taraf hidup bangsa
Akhirnya meninta penjajah membebaskan negara mereka
Dasar penjajahan Barat
Timbul perasaan tidak puas hati rakyat
Sistem birokrasi Barat tidak memberi peluang rakyat tempatan dalam   pentadbiran moden
Rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional
30
Markah


F23    Dasar ekonomi menindas penduduk pribumi
F24    Seperti sistem tanaman paksa di Indonesia dan sistem Polo di
                              Filipina
F25    Pengaruh agama
F26    Agama menyatukan rakyat menghadapi penindasan budaya Barat              dan agama Kristian
F27    Gerakan Islah di Indonesia dan di Tanah Melayu
F28    Persatuan Belia Buddha di Burma
F29    Golongan agama menjadi pencetus nasionalisme
F30    Gerakan Islah memperjuangkan Pan Islamisme
F31    Penganut agama Kristian tempatan dianggap kelas kedua
F32    Berbanding penganut Kristian berbangsa Sepanyol
F33    Karya kesusasteraan
F34    Menyampaikan mesej kesengsaraan
F35    Kekecewaan terhadap penjajah 
F36    Membangkitkan kesedaran bangsa dan cinta akan tanah air
F37    Karya di Filipina
F38    Novel Noli Me Tangere Karya Jose Rizal
F39   Pengaruh Media Massa
F40    Akhbar dan majalah menyebarkan idea nasionalisme
F41    Menanam perasaan anti penjajah kepada rakyat
F42    Di Vietnam. Tribune Indigene dan Cloche Felle merupakan akhbar 
           berpengaruh
F43    Di Tanah Melayu akhbar seperti al- Ikhwan, Saudara, Majlis dan              Warta Malaya
F44    Penjajah menganggap media massa mengancam politik mereka di            Tanah jajahan
F45    Bertentangan dengan kebebasan akhbar di negara mereka sendiri 
F46    Pengaruh luar
F47    Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia
F48    Membuktikan negara kecil mengalahkan negara besar
F49    Perjuangan Mahatma Gandhi memberi inspirasi 
F50    Gandhi bersikap sederhana dalam membina rakyat dan menuntut             kemerdekaan 
F51     Menggunakan strategi enggan bekerjasama dan mogok lapar
F52     Gandhi ditangkap dan dipenjara oleh British
F53     Perkembangan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan  F54    Telefon dan telegraf memudahkan hubungan dalam kalangan             nasionalis
F55    Jalan keretapi dan jalanraya menghubungkan kawasan yang terpisah
F56   Memudahkan rakyat dan pemimipin bertemu dan berbincang


3.  


i) Ciri-
F1    
F2    
F3    
F4    
F5    
Barat
F6    
F7    
F8   
F9   
F10  
F11  
F12  
F13  
F14  
F15  
F16  
F17  
F18  
F19  
F20  
F21  

ii) Per

Tahap

F1   
F2   
F3   
F4   
F5   
F6   
F7   
F8   
F9 

F10 
F11  
F12  
ciri nasionalisme mengikut tahap:

Tahap Pertama
Penentangan secara terbuka 
Bersifat setempat
Isu pencetus seperti budaya agama, dan hak pribumi
Dipimpin golongan pertengahan berpendidikan Barat dan Asia
Menekankan kesedaran politik 
Menuntut hak dan taraf hidup rakyat dibaiki
 Tidak meminta kemerdekaan
Nasionalisme lebih sederhana
Perpaduan bangsa
Tiada organisasi
Mengutamakan pendidikan 
Perjuangan gagal
Tahap Kedua
Lebih radikal
Dipimpin oleh golongan berpendidikan Barat
Menuntut kemerdekaan 
Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
Melalui pertubuhan/ parti politik
Lebih menyeluruh/ melibatkan satu negara Bersifat politik
kembangan nasionalisme mengikut tahap:
 pertama (Filipina)
Dikenali sebagai gerakan dakyah
Dipimpin oleh Jose Rizal
Disokong golongan pertengahan berpendidikan Barat
Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
Bangsa Filipina diberi hak yang sama seperti bangsa Sepanyol
Diberi kebebasan bersuara
Menubuhkan Liga Filipina
Bersifat sederhana
Bertujuan mendesak Sepanyol supaya membuat pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
Sepanyol terancam
Jose Rizal ditangkap dan dibuang negeri ke Dapitan di Mindanao
Dibunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan


15 
Markah


Tahap Kedua (Filipina)

F13    Katipunan ditubuhkan oleh Andres Bonifacio 
F14    Penentangan secara radikal 
F15    Matlamatnya menyatukan bangsa Filipina mencapai kemerdekaan 
           melalui revolusi
F16    Katipunan menggunakan media cetak menyebarkan fahaman              revolusi
F17    Kalayan akhbar rasmi 
F18    Melancarkan revolusi bersenjata tetapi gagal
F19    Katipunan semakin lemah selepas Bonifacio dihukum mati oleh 
           Emilio
F20    Bersama Andres Bonifacio melancarkan pemberontakan
F21    Dilantik sebagai Presiden Kerajaan Revolusi Filipina 1897
F22    Aquinaldo bekerjasama dengan AS
F23    Berjaya mengusir Sepanyol 
F24    Kesannya AS menguasai Filipina
F25    Aquinaldo mengisytiharkan kemerdekaan tetapi tidak disahkan oleh            AS
F26    Akhirnya Aquinaldo ditangkap
F27    AS membenarkan parti-parti politik sederhana
F28    Sergio Osmena mengetuai Dewan Perhimpunan setelah memenangi 
          pilihanraya
F29    Nasionalis Filipina menuntut kemerdekaan melalui perlembagaan

Tahap pertama ( Indonesia)

F30     Tumpuan terhadap isu pendidikan 
F31     Raden Adjeng Kartini memajukan pendidikan untuk kaum wanita F32       Karya Habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang
Puteri  
                                         Jawa
F33     Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan
                               Belanda
F34    Memberi inspirasi kepada pejuang selepasnya
F35    Muhammadiyah satu pertubuhan menyebarkan Islam yang sebenar
F36   Menghindari ancaman sekularisme Barat serta agama KristianF36     Banyak membina sekolah, klinik dan masjid

Tahap Kedua (Indonesia)

F37    Memperlihatkan perjuangan parti-parti politik radikal
F38    Sarekat Islam, Parti Komunis Indonesia, Parti Nasional Indonesia 
F39    Lantang menuntut kemerdekaan Indonesia melalui cara kekerasan  F40    PNI pemimpinan Sukarno mempengaruhi rakyat Indonesia


F41    Pemimpin yang radikal seperti Sukarno ditangkap
F42    PNI diharamkan4.  

Malaysia

F1    
F2    
F3    
F4    
F5    
F6    
F7    
F8    
F9    
F10  
F11  
F12  
F13  
F14  
F15  
F16  
F17  
F18  
F19  


Cara melahirkan semangat kekitaan dalam kalangan rakyat

Fasih berbahasa Melayu
Menghayati kebudayaan kebangsaan
Mengikut sistem pendididkan yang sama
Setia kepada Raja dan Negara
Menghayati Rukunegara
Merealisasikan wawasan 2020
Menyanyikan Lagu Kebangsaan dengan penuh semangat
Menghormati lambang-lambang negara
Mematuhi undang-undang negara
Mengktiraf Islam sebagai agama rasmi negara
Kebebasan beragama dihormati
Meraikan hari perayaan bersama
Berbangga sebagai bangsa Malaysia
Mengamalkan konsep 1 Malaysia dalam kehidupan
Bersemangat Malaysia Boleh
Mematuhi perlembagaan negara
Menghormati pemimpin-pemimpin negara
Menyokong dasar-dasar negara
Saling menghormati antara kaum
(mana-mana yang munasabah)


15 
Markah

5.  

Bukti kejayaan hasil semangat kekitaan

F1      Pasukan Malaysia  memenangi acara sukan di peringkat            antarabangsa
   F2        Meningkatkan  imej negara dalam dan luar negara
   F3        Memastikan negara aman dan hidup bersatu padu
   F4        Mengibar bendera negara semasa sambutan Hari Kemerdekaan
10 
Markah


F5   
Menghormati dan menghayati Lagu Kebangsaan


F6  
 Memberi sumbangan dalam pembangunan negara


F7   
Membeli barangan buatan Malaysia


F8   
Menyokong Skuad Badminton/ Harimau Malaya/ Pasukan negara


F9   
       
Bersama meraikan sambutan perayaan seperti Rumah Terbuka Malaysia


F10 
Mendorong semangat Malaysia Boleh


F11 
Menyokong perjuangan pemimpin tempatan 


F12 
Menghayati  dan menghargai kemerdekaan negara


F13 
Kejayaan pelayar negara Dato’ Azhar Mansor


F14 
Dato’ Abdul Malik Mydin  berjaya menyeberangi Selat Inggeris 


F15 
       
Kejayaan Mohandas dan Magendran mendaki Gunung Everest


 F16 
Dato’ Nicole David meraih kejayaan dalam sukan skuasy 


F17 
Shalin Zulkifli menempa nama dalam sukan bowling


F18 
       
Dato’ Lee Chong Wei muncul sebagai pemain nombor satu dunia  dalam sukan badminton


F19 
Dato’ Maznah Zulkifli berjaya ke kutub Utara


F20 

Dato’ Sheikh Muzaffar angkasawan pertama negara (mana-mana yang munasabah)


6

Cabaran memupuk semangat kekitaan
F1   
F2   
F3   
F4   
F5   
F6   
F7  
F8  
F9   
F10 


Langk

F1   
F2   
F3  
F4   
F5   
F6   
F7   
F8   
Pengaruh budaya luar
Perkembangan dunia teknologi
Globalisasi 
Jurang ekonomi antara kaum
Sentimen perkauman
Menyentuh sensitiviti masyarakat
 Peningkatan kadar jenayah
 Kurang melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan
Keruntuhan akhlak masyarakat
Nilai-nilai kemanusiaan semakin hilang (mana-mana yang munasabah) ah memupuk semangat nasionalisme (5m)
Sambutan Hari Kemerdekaan 
Kempen mencintai negara
 Menerusi dalam matapelajaran Sejarah
Diterap dalam matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
Penyertaan program sukarelawan
Mengadakan pameran berkaitan sejarah negara
Lawatan ke Memorial seperti Memorial Tunku Abdul Rahman
Menerbitkan buku tentang tokoh kebanggaan negara
10
Markah


F9   
Iklan patriotik dalam media massa 


F10 
Memperbanyakkan lagu-lagu patriotik


F11 
Menubuhkan kelab penyokong sukan


F12 
Aktiviti sosial seperti gotong royong/ Rukun Tetangga


F13 
Memantapkan pasukan keselamatan


F14 
Mempertingkatkan peralatan ketenteraan (mana-mana yang munasabah)


7

Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme
F1   
F2   
F3   
F4   
F5   
F6   
F7   
F8   
F9  
F10 
F11 
F12 
F13 


Semangat cinta akan negara
Berjuang menegakkan kedaulatan negara
Taat kepada pemimpin
Sanggup berjuang
Berani menentang musuh
Setia kepada negara
Berilmu pengetahuan
Bekerjasama
Berdisiplin
Berpandangan jauh
Patriotik
Berkeyakinan tinggi
Tidak mementingkan diri sendiri
(mana-mana yang munasabah)
    10
Markah
8

Rumusan/ Ilmu pengetahuan/ iktibar/ harapan

F1      Pentadbiran kerajaan penjajah mengamalkan diskriminasi dan                    penindasan
F2      Perjuangan para nasionalis perlu mempunyai semangat juang yang 
               kental, keberanian serta pengorbanan yang tinggi
F3      Perlu mempunyai perpaduan, kebijaksanaan bagi mencapai kejayaan
              dalam sesuatu perjuangan
 F4    Kita seharusnya menghargai perjuangan nasionalis silam dengan             berusaha mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara                serta mengisi kemerdekaan
F5     Menjadi sebuah negara contoh yang berjaya mengekalkan keamanan 
                  walaupun mempunyai penduduk yang berbilang kaumMarkah 


No comments: